Billy Corgan từ 2009 bao gồm!

Tất cả các em, từ kho lưu trữ. . .

Bay lên [Thang máy tầng 13]

Nó không bao giờ mưa ở Nam California [Albert Hammond]

Người yêu tuyệt vời bằng nhựa [Máy bay Jefferson]

Trẻ nhỏ (Beatles)

Femme Fatale (nhung dưới lòng đất)

Có thể dường như làm cho bạn của tôi [hạt giống]

Lucifer Sam (Pink Floyd)

Thời gian đã đến (Briggs)

Người phụ nữ tóc dài (Dịch vụ Messenger của Quicksilver)

Morning Dew (Grateful Dead)

Leave a Reply

Your email address will not be published.