Hat Fitz cũng như các phương pháp Cara-Wiley

Nghe giai điệu từ video dưới đây cũng như nói với tôi Cara Robinson doesn không đá lớn. Hãy tiếp tục, tôi cố gắng bạn.

Chồng này cũng như một nửa đội khác từ Quần đảo Anh tạo ra một cái gì đó cực kỳ đơn giản: các bài hát blues. Tuy nhiên, họ đã khiến tôi nhảy múa, lắc lư, cũng như hét lên Amen Amen!

Đây là một album, nó là một sự kiện tôn giáo kỳ lạ.

Những người bạn lớn cho những người bạn Soundcloud của tôi vì đã đưa tôi vào điều này.

Leave a Reply

Your email address will not be published.