John Munnelly-Hello Word

Một ca sĩ kiêm nhạc sĩ chào đón thế giới với một bộ sưu tập các bài hát nhẹ nhàng, tuyệt vời. Bạn có thể truyền phát album bên dưới, hoặc kiểm tra một số điều khác mà anh chàng đa thính thế này sẽ làm tại blog của anh ấy. Anh ấy nhắc nhở tôi một chút về Jonathan Coulton.

Xin chào thực sự!

Leave a Reply

Your email address will not be published.