Tốt nhất năm 2010: Những người tôi đã nhận được. . . Phần 2: The XX

The XX: Một ban nhạc năm 2010 khác mà mọi người đều thích tuy nhiên i. . . Didn.

Bạn đã có giống như (Theophilus London Remix)

Quần đảo/Yêu phương pháp bạn nói dối (Jay-Z cũng như các bìa XX))-

Leave a Reply

Your email address will not be published.