Misogi-Pink2

Misogi là một nghệ sĩ Electronica đến từ Dubai, người tạo ra âm nhạc chiếm không gian kỳ lạ giữa hip hop và môi trường xung quanh. Người ta có thể nghĩ về các bài hát từ Pink2 dưới dạng nhạc nền trong một câu lạc bộ phục vụ oxy hoặc bán nước với giá 10 đô la một ly dễ dàng như các bài hát có thể phục vụ như một chiếc giường cho một câu thơ tình cờ. Trong thực tế, bạn không phải nghĩ về nó. Chỉ cần lắng nghe nhà thờ, có tính năng của Josh Pan. Nó không dành cho tất cả mọi người, nhưng nếu bạn thích nó (như tôi), tôi cá là bạn thực sự, thực sự thích nó (như tôi).
Pink2 bởi misogi

Leave a Reply

Your email address will not be published.