Các phiếu bầu của Harvey Awards năm 2012 là vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 8

Phát hành phương tiện truyền thông – Truyện tranh Ưu đãi, hãy lưu ý! Các phiếu bầu cho Giải thưởng Harvey 2012 sẽ đến nửa đêm vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 8 năm 2012! Lá phiếu cuối cùng, được cung cấp bởi các ủy ban điều hành của Giải thưởng Harvey cũng như Baltimore Comic-Con, được cung cấp cho việc bỏ phiếu trên Internet tại harveyawards.org.
Được đặt tên để vinh danh cố Harvey Kurtzman, một trong những ngành công nghiệp, nhiều tài năng khéo léo, Giải thưởng Harvey thừa nhận tác phẩm đặc biệt trong truyện tranh cũng như nghệ thuật tuần tự. Chúng sẽ được cung cấp vào ngày 8 tháng 9 năm 2012 tại Baltimore, MD, kết hợp với Baltimore Comic-Con.

Đề cử cho Giải thưởng Harvey chỉ được chọn bởi những người sáng tạo – những người viết, vẽ, mực, thư, màu sắc, thiết kế, chỉnh sửa hoặc được đưa vào một khả năng sáng tạo trong lĩnh vực truyện tranh. Họ là những giải thưởng thị trường duy nhất được đề cử cũng như được lựa chọn bởi toàn bộ cơ thể của các chuyên gia truyện tranh. Nói lời cảm ơn bạn đến tất cả những gì đã tham gia bằng cách gửi đệ trình bỏ phiếu cuối cùng.

Bỏ phiếu có sẵn cho bất kỳ ai chuyên nghiệp được bao gồm trong một khả năng sáng tạo trong lĩnh vực truyện tranh.

Vui lòng xem trang web Relauch của chúng tôi tại harveyawards.org. Bỏ phiếu bây giờ có thể được hoàn thành bằng cách sử dụng bỏ phiếu Internet, bỏ phiếu PDF hoặc bỏ phiếu văn bản email dễ dàng. Ủy ban Giải thưởng Harvey muốn nói lời cảm ơn đến Glenn Hauman cũng như Mark Wheatley vì phong cách tiếp tục cũng như công việc kỹ thuật trong dịch vụ của Giải thưởng Harvey.

Đây sẽ là năm thứ bảy cho Giải thưởng Harvey ở Baltimore, MD. Vé đi đến bữa tối của Harvey Awards sẽ sớm được cung cấp.

Năm nay, Baltimore Baltimore Comic-Con sẽ được tổ chức vào ngày 8-9 tháng 9 năm 2012. Buổi lễ cũng như bữa tiệc cho Giải thưởng Harvey 2012 sẽ được tổ chức vào tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 9.

Để biết thêm thông tin về Harvey Kurtzman cũng như Giải thưởng Harvey, xem harveyawards.org!

The Baltimore Comic-Con đang kỷ niệm năm thứ 13 đưa thị trường truyện tranh đến khu vực Baltimore cũng như Washington D.C. Với danh sách khách mời vô song trong ngành, Baltimore Comic-Con sẽ được tổ chức vào ngày 8-9 tháng 9 năm 2012. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang web, Twitter hoặc trang Facebook.

Chia sẻ cái này:
Đăng lại

Reddit
Twitter

LinkedIn
Tumblr

Telegram
Pinterest

Facebook
Túi

WhatsApp

Như thế này:
Thích tải …

Có liên quan

Các lá phiếu đề cử Harvey 2013 do ngày 6 tháng 5 năm 2013-Ủy ban điều hành của Giải thưởng Harvey cũng như Baltimore Comic-Con đang thông báo về con trỏ cuối cùng của chúng tôi rằng lá phiếu đề cử chính thức cho giải thưởng Harvey năm nay, vinh danh công việc được công bố trong năm lịch 2012, do đó trên…
Ngày 3 tháng 5 năm 2013in “Truyện tranh”

Các phiếu bầu đề cử của Harvey Awards 2013 do ngày 6 tháng 5 phát hành-các ủy ban điều hành của Giải thưởng Harvey cũng như Baltimore Comic-Con rất vui mừng được giới thiệu lá phiếu đề cử chính thức cho Giải thưởng Harvey năm nay, vinh danh công việc được công bố trong năm lịch 2012. Được đặt tên để vinh danh cuối H
Ngày 14 tháng 3 năm 2013in “Truyện tranh”

Các phiếu bầu đề cử của Harvey vào thứ Hai, ngày 28 tháng 3, phát hành – phiếu bầu đề cử cho Giải thưởng Harvey năm 2011, vinh danh các công trình được xuất bản năm 2010, dự kiến ​​vào thứ Hai, ngày 28 tháng 3. Các phiếu bầu sẽ được chấp nhận qua email cho đến nửa đêm, ngày 28 tháng 3. Đối với những người mong muốn gửi lá phiếu, nó nên được đánh dấu bưu điện bởi
Ngày 17 tháng 3 năm 2011in “Truyện tranh”

Leave a Reply

Your email address will not be published.