Nhạc Giáng sinh cho năm 2018

Rolling Stone đã phỏng vấn Darlene Love về các bài hát Xmas yêu thích của cô ở đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published.